Zabudovania BG-TE Terasového-štrbinového žľabu

BG-TE Terasové-štrbinové žľaby slúžia predovšetkým na odvodnenie terás a záhradných stavieb. Ich najväčšou výhodou je obojstranná perforácia bočných stien žľabu, kde odvodnenie prebieha v dvoch úrovniach - voda vteká do žľabu zvrchu aj z boku (drenáž vrstiev okolo žľabu).

Povrchová voda je odvádzaná cez úzku štrbinu so štrbinovou vložkou a priesaková voda vniká do žľabu cez perforované steny žľabu.

Pomocou výškového nastavenia vieme vyrovnať rozdiel v spáde medzi povrchom terasy a spádovou vrstvou na ktorej je žľab položený (resp. dnom žľabu).

Upozornenie: Pozinkované žľaby nesmú byť pokladané na čerstvú vápennú alebo cementovú maltu a tiež nesmú byť utesňované acetátovým silikónom, aby sa zabránilo zvýšenej korózii žľabov.

-

-

Príklad detailu zabudovania BG-TE Terasového-štrbinového na terase s nášľapnou vrstvou z betónovej dlažby.

-