-

DWG na stiahnutie:

-

Pokyny na zabudovanie BG-FA fasádnych žľabov

Použitie

  • terasy, rovné strechy, strešné terasy, loggie a pod.
  • na všetkých vonkajších fasádach (napr. drevených, omietaných, sklených fasádach)
  • pri plochách s dvomi sklonmi odvodnenia
  • pri plochách, ktoré vedú až k fasáde
  • pri opravách a novostavbách

-

-

Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu pri izolácii pod 150 mm

Umiestnenie BG-FA  Fasádneho žľabu s mriežkovým roštom v päte zníženého parapetu zabraňuje prenikaniu vody poza vodotesnú izoláciu pri zachovaní výšky prahu min. 50 mm. Dodržanie výšky utesnenia platí pre všetky fasádne žľaby.

-

Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu na strešnej terase.

BG-Fa fasádny žľab s kanálikom je sám pri svojej nízkej stavebnej výške použiteľný najmä pri veľkých vzdialenostiach k ďalšiemu strešnému odtoku.

-

Zabudovanie BG-FA fasádneho žľabu na styčnej ploche so zemou.

BG-FA fasádny žľab s jednostrannou perforáciou v štrkovom lôžku alebo položené v poterovom betóne odvádza zrážkovú vodu do podložia na vsiaknutie.

BG-FA fasádne žľaby bez perforácie sú vhodné na kontrolované odvádzanie zrážkovej vody a môžu byť napojené na povrchový odvodňovací systém.

-

-