-

DWG na stiahnutie:

-

Návod na zabudovanie BG FA Fasádne žľaby

Všeobecné pokyny

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

  1. Žľaby sa pokladajú do štrkového lôžka na dobre zhutený podklad alebo do podkladového betónu jemnej štruktúry, prípadne do vlhkej malty. Pri žľaboch s variabilnou výškou, musia byť hrany žľabov vodorovne zataľ čo dno bude vykazovať spád.

  2. Vhodé na zabudovanie pri vchodoch, na únikových cestách alebo na bezbariérových konštrukciách. Môžeme použiť mriežkové rošty alebo rošty s pozdĺžnou alebo priečnou mriežkou. Pri projektovaní by sa nemalo zabudnúť na hydroizoláciu.

  3. Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok. Na každom žľabe je šípkou označený smer odtoku.

  4. Škáry - spoje medzi jednotlivými žľabmi sa môžu spojiť prechodkou, zlepiť alebo zvariť (nerez). Pri nárokoch na tesnosť stykov, sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. (BG — Tesniaci systém).

  5. Pred pokládkou susediacich plôch osadíme rošty, aby sme predišli deformácii žľabov pri hutnení a betónovaní okolitých vrstiev. Dbáme na to, aby ďalšie vrstvy prevyšovali hranu žľabu o 3-5 mm. Plocha musí byť vyspádovaná smerom k žľabu.

  6. Nakoniec osadíme rohové, krížové alebo T-kusy a pri perforovaných žľaboch aj sopjovacie kanáliky a nástavce. Pri uzavretých Fasádnych žľaboch je voda z fasády kontrolovane odvádzaná (napr. cez spodný odtok rovno do kanalizácie).

  7. V miestach, kde sa očakáva zvýšené pôsobenie agresívnych chemických látok (napr.: kyseliny, posypová chémia, lúhy …) odporúčame použiť žľaby a rošty z odolného nerezu (napr.:1.4571 – V4A).

  8. Pre nástavce a spojovacie kanáliky platí ten istý postup.

-

-