-

Na stiahnutie Prospekty

-

BG Obtokové odlučovače (by-pass) - LO Alfa - vyrobené z betónu

Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu s ochranným polyuretánovým náterom, ktorý zabezpečuje dokonalú a bezproblémovú údržbu zariadenia, zvyšuje odolnosť betónu voči ropným látkam a zabezpečuje nulovú nasiakavosť betónu. Odlučovač je vybavený regulátorom na vtoku a plavákom na výtoku. ORL sa používa na odlúčenie voľných ropných látok z odpadových a dažďových vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej kontrole a údržbe, len tak bude jeho funkcia dlhodobo účinná.

Vlastnosti

 • Absolútna tesnosť
 • Nízke nároky na priestor
 • Minimálne prevádzkové náklady
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Vynikajúce hydraulické parametre
 • Nákladovo efektívny vzhľad
 • Nízke nároky na údržbu

Oblasti použitia
 • Diaľnice a cesty
 • Parkovacie plochy, garáže pre autá
 • vo všetkých oblastiach, kde je povolené, aby prietok
 • prekročil maximálnu prípusnú hodnotu a bol odvádzaný mimo odlučovača

-

Výrobný sortiment Obtokových odlučovačov. ORL Alfa - bypass 90 %

-

Výrobný sortiment Obtokových odlučovačov. ORL Alfa - bypass 80 %

-