-

DWG na stiahnutie:

-

Pokyny na zabudovanie a údržbu BG-PA Garážových žľabov

uzavretý systém a systém rýchlouzáveru

 1. Pokyny uloženia a zabudovania BG žľabov sú všeobecne známe návrhy. Treba však zohľadniť miestne podmienky ako aj všeobecne známe odborné technické pravidlá.

 2. Zabudovanie podľa nasledujúceho príkladu:

  1. V podlahe musí byť rezerva na ukotvenie žľabu podľa príkladu zabudovania

  2. Pri použití spojovacích prechodiek s kotvou musia byť vopred rozmerané a navŕtané otvory podľa príkladu zabudovania

  3. Spojovacie prechodky musia byť od seba max. 2000 mm a pri každom spoji žľabov. Prechodky musia byť riadne pripevnené.

  4. Pri použití spojovacej prechodky bez kotvy musí byť prevedená montáž so stavebným tmelom podľa príkladu zabudovania

  5. Línia žľabov je presne výškovo i smerovo nastavená pomocou spojovacích prechodiek.

  6. Aby bola línia tesne spojená, odporúčame spoje zvariť alebo použiť BG -Tesniaci tmel predtým, než urobíme zálievku žľabu. Pri použití BG-PA - Garážových SV žľabov s rýchlouzáverom musí byť spodný poter urobený tesne.

  7. Použitie BG-Tesniaceho tmelu:

   1. Časti žľabov v oblasti spojov jemne prebrúsiť.
   2. tieto časti odmastiť a očistiť
   3. urobiť prednáter
   4. zalepiť a utesniť - pri osádzaní žľabu musí byť každý žľab zlepený so spojovacou prechodkou a každý spoj je až potom utesnený zálievkovou hmotou.

  8. Prekrytie žľabu počas zabudovania: Počas osádzania žľabu musí byť v žľabe namiesto roštu vložená vhodná šalovacia doska ako výstuž a ochrana pred znečistením. Táto môže byť odstránená až po vytvrdnutí zálievkovej hmoty. Potom odporúčame žľab vyčistiť.

  9. Zavedenie zálievkovej hmoty: Je nevyhnutné dávať pozor na to, aby zálievková hmota vyplnila celú vonkajšiu plochu žľabu. Žľab musí byť 100% zaliaty, bez vzduchových bublín medzi žľabom a okolitým poterom. Len vtedy sa dá zaručiť trieda záťaže. Inak sa môže žľab deformovať.

 3. Medzi BG-PA Garážovým žľabom, BG-FA Fasádnym kastlíkovým žľabom a napojením okolitej pojazdnej vrstvy odporúčame urobiť spáru, ktorú musíme vyplniť trvalo elastickým tmelom.

 4. Povrch všetkých okolitých hraničných plôch musí byť trvale o cca 3 mm vyšší ako je povrch roštu.

 5. Rošty musia byť presne prispôsobené dĺžke žľabovej Iínie. Len po ich riadnom uchytení sa dá vyhnúť pozdĺžnemu posuvu roštov.

 6. Priskrutkovanie roštov sa smie robiť iba momentovým kľúčom nastaveným max. na 8 Nm. Pri pretiahnutí skrutky sa môže záchytné lôžko matice deformovať. Spojovací materiál nesmie silovo spojiť (zlisovať) rošt so žľabom.

 7. Utiahnutie skrutiek treba pravidelne kontrolovať, aby rošt nebol voľný.

 8. Všeobecne:

  1. V podmienkach, kde sú zosilnené chemické vplyvy (napr. rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy, soli atd'...) odporúčame zabudovať BG-PA a BG-FA žľaby z nehrdzavejúcej ocele – napr.: 1.4571 – V4A.

  2. Čistenie a údržba: odporúčame podľa potreby vyčistiť, aby sa odstránili zvyšky chemických látok (kyselín, lúhov, rozpúšťadiel, soli atď...)

-