Čo je to FILCOTEN?

FILCOTEN je výrobná technológia betónových výrobkov budúcnosti.

V novodobom výrobnom procese vzniká zmiešaním vlákien, cementu a prísad  vysokokvalitná vláknami spojená hmota. Tento špeciálny postup umožňuje výrobu tenkostenných, ľahkých, a zároveň vysoko stabilných výrobkov.

-

Hmota s veľkým podielom vlákien v kombinácii s vysokopevnostným betónom otvára úplne nové perspektívy pre klasický stavebný betón , ktorý sa doteraz používal pre odvodňovacie žľaby. FILCOTEN má 20 násobne väčší podiel vlákien v porovnaní s betónom spevneným modifikovanými vláknami. Vlákna FILCOTENU sa správajú ako mikroarmatúra staticky vystužujúca stavebný diel v celej jeho štruktúre až k povrchovým častiam. Aj keď má FILCOTEN  tenké steny dosahuje vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu.

-

Sklené vlákna v spojení s betónom dávajú stavebnému materiálu FILCOTEN vlastnosti, ktoré sa značne odlišujú od klasického betónu:

  • pri hydratácii vláknobetónu je obmedzený vznik zmršťovacích trhlín
  • dochádza k zvýšeniu pevnosti v ťahu
  • so zvýšením pevnosti v ťahu stúpa aj pevnosť v tlaku
  • v  prípade porušenia je stále stabilizovaný, drží tvar
  • stavebný diel môže byť namáhaný aj v ohybe

Vláknobetón z minerálnych surovín je úplne recyklovateľný, neobsahuje žiadne umelé hmoty.

BG vsádza na trojakú zodpovednosť

-