FILCOTEN green - technika v praxi

 1. Mriežkové rošty z pozinovanej ocele alebo liatiny, záťaž do triedy E 600.

  Dažďová voda prichádza najprv do kontaktu s roštom,kde sa zachytávajú hrubé nečistoty.
 2. Zásobník pre zrážkovú vodu

  Pri intenzívnych zrážkach sa tu zhromažďuje zvyšková povrchová voda, ktorá je postupne vedená do čistiaceho systému.

 3. Hrubé nečistoty / sedimentačný stupeň

  Hrubé nečistoty, ktoré prejdú cez rošt, sú mechanicky zachytávané na dne sedimentačného zariadenia. Hydraulicky optimalizované pretečenie úrovne sedimentáciie leží v strede žľabu, čím je dosiahnuté optimálne rozptýlenie cez médium nad zónou substrátu. Stupeň účinnosti je tak výrane vyšší.

 4. Prvá vrstva substrátu: ENREGIS/Cleancalith A

  Táto prírodná minerálna zmes filtruje organické nečistoty zo znečistenej dažďovej vody. To znižuje podiel čiastočne viazaných častíc a rozpustných látok precháczajúcich filtráciou, absorpciou, usadzovaním a vyzrážaním.

 5. Druhá vrstva substrátu: ENREGIS/Cleancalith B

  Ťažké kovy a anorganické zlúčeniny sú odstránené alebo zadržané týmto syntetickým granulátom. Je to šetrné k životnému prostrediu v neobmedzenom rozsahu.

 6. Hydraulická separačná tkanina

  Tkanina zadržiava jemné zvyškové látky, zabraňuje im dostať sa cez vymedzovaciu vložku do priestoru odtoku vody.

 7. Trapézová vymedzovacia vložka

  Táto vložka oddeľuje oblasť substrátu od oblasti prietoku a tým vytvára trvale prichodnú oblasť v žľabe.

 8. Extrémne stabilné telá žľabov vyrobené z matriálu FILCOTEN

  Unikátny matriál FILCOTEN je veľmi odolný proti nárazu a šetrný k životnému prostrediu.

-