-

Technické nákresy:

--

Download system-description / specification clauses:

-

Technical data NW150:

SystémFILCOTEN one NW150
Dĺžka1000 mm
Stavebná šírka210 mm
Svetlá šírka150 mm
Spádbez spádu
Stavebná výškažľab č. 0 300 mm
žľab 500 mm
Váha bez roštu
žľab č. 0ca. 76.6 kg
žľab ca. 107.5 kg
-

Technical data NW200:

SystémFILCOTEN one 200
Dĺžka1000 mm
Stavebná šírka260 mm
Svetlá šírka200 mm
Spádbez spádu
Stavebná výškažľab č. 0 335 mm
žľab 535 mm
Váha bez roštu
žľab č. 0ca. 99 kg
žľab ca. 131.5 kg
-

FILCOTEN one

Jeden element,
mnoho výhod.


Trieda D400 – F900


-

Jediný svojho druhu – a
zároveň najekologickejší.

Monolitický odvodňovací systém z materiálu FILCOTEN HPC  
 (High Performance Concrete) – jediný svojho druhu!
 • Extrémne robustný a odolný voči oderu, ideálny pre dynamické dopravné zaťaženie.
 • Bez pohyblivých častíc v štandardnom kuse žľabu.
 • Pre zaťažovaciu tridu D400 – F900 podľa STN EN 1433.
 • Trieda reakcie na oheň A1 – nehorľavý.
 • Rovnaký koeficient teplotnej rozťažnosti betónu – trvalé spojenie s obetonávkou.
 • 100% recyklovateľný.

Plne transparentná trvalá udržateľnosť
 • Nezávislá analýza LCA – (Life Cycle Assessment) Posudzovanie životného cyklu.
  • podľa ISO 14040/14044 and EN 15804 (stavebné výrobky).
 • Analyzované a overené nezávislou organizáciou.
 • Transparentné ukazovatele bilancie jednotlivých fáz životnosti výrobku.
  • potenciál skleníkových plynov (GWP), kumulovaný nárast spotreby energie (KEA), abiotická spotreba zdrojov (ADP) alebo skúška spotreby vody.
 • Pri výrobe sa používa elektrický prúd z ekologických zdrojov.
 • Biologicky nezávadný - spĺňa prísne kritériá Inštitútu pre stavebnú biológiu Rosenheim (IBR).
 • Bez styrénu (neobsahuje živice a rozpúšťadlá).
 • Certifikácia systému riadenia životného prostredia podľa ISO 14001, 50001.

Použitie:
 • Letiská, priemyselné plochy, logistické centrá, diaľnice – stredné pruhy, diaľnice – obchádzky, železničné priecestia, kruhové objazdy, parkoviská, asfaltové plochy.

Sortiment:
 • Monolitický žľab svetlosti NW 150 and NW 200 v štandardnej dĺžke 1m
  • veľkosť 0-0 a 40-0.
 • Čistiaci kus a vpust v svetlosti žľabu, štandardná dĺžka 1m so stužujúcou hranou a roštom z liatiny v triede F900.
 • Čelná / koncová stena z materiálu FILCOTEN bez alebo s odtokom DN 200.
 • Adaptér pre napojenie stupňovitého spádu na z veľkosti 0-0 na 40-0.

Hlavné výhody produktu:
 • Inovatívne nátokové otvory v tvare S pre optimálny nátok a minimálne prelievanie tečúcej vody cez „rošt“ vďaka inovatívnemu S-dizajnu nátokových otvorov.
 • Systém pero – drážky a čapov je na žľabe vymyslený tak, že pripájaný žľab vždy pasuje k predchádzajúcemu - bez ohľadu na smer jeho otočenia. Pokládka je tak jednoduchšia a efektívnejšia.
 • Rýchly a účinný odtok zaistený dvomi bočnými kanálikmi v dne žľabu – cez W-komoru aj pri nízkom množstve zrážkovej vody. Cielené vírenie vody na dne so samočistiacim efektom.
 • Voliteľný účinný tesniaci systém s ľahkou aplikáciu
  • jeden tesniaci profil, ktorý sa vtlačí do drážky protiľahlého žľabu medzi pero – drážku a systém čapov kedy spoj žľabov spoľahlivo utesní.
 • Bočné priehlbiny pre maximálne ukotvenie v betónovom lôžku.

 • Stiahnuť katalóg (2.2 MB)

  -

-

FILCOTEN® one NW150

svetlosťčísloSpád/spodný odtokVýška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
150č. 0bez spádu300100076.615015100
150bez spádu5001000107.515015168

-

FILCOTEN® one NW200

svetlosťčísloSpád/spodný odtokVýška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
200č. 0bez spádu33510009915020100
200bez spádu5351000131.515020168