Výhody výrobkov FILCOTEN

Technológia FILCOTEN má viacero výhod:

  1. Nižšia stavebná hmotnosť zabezpečená inovatívnou výrobnou technológiou, a teda aj nižšie náklady na dopravu a rýchlejšie zabudovanie.
  2. Dômyselný a tvarovo stály materiál
  3. Šetrný k životnému prostrediu použitím čisto minerálnych surovín – úplne recyklovateľný.
  4. Vyššia pevnosť v tlaku a ohybe – novodobá vláknami spojená hmota.
  5. Lepšia húževnatosť pre bezpečnejšiu manipuláciu a zabudovanie
  6. Hladké vnútorné plochy žľabového telesa zabezpečujú najlepšie odtokové vlastnosti.
  7. Drsné vonkajšie plochy steny žľabu sa dobre spájajú s obetonávkou.
  8. Prehĺbenia na vonkajšej strane žľabu garantujú bezpečné uchytenie v betónovom základe.

-