Pehľad Vyhlásení o parametroch podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Odvodňovacie žľaby Vyhlásenie o parametroch: Verszia
FILCOTEN light DoP-103-BG_light 01.02.2019
FILCOTEN parkline DoP-125-parkline 10.2018
FILCOTEN tec DoP-104-BG_tec 01.02.2019
FILCOTEN pro V E DoP-106-BG_pro_V_E 01.02.2019
FILCOTEN pro G DoP-100-BG_pro_G 01.02.2019
FILCOTEN self DoP-107-BG_self 01.02.2019
FILCOTEN one DoP-115-one 01.02.2019
BG Standard DoP-400-BG 03 - 04/2014
BGU / BGF DoP-403-BG 03 - 04/2014
BGU-Z / BGF-Z DoP-404-BG 03 - 04/2014
BGZ-S DoP-406-BG 03 - 04/2014
BG-SI DoP-408-BG 03 - 04/2014
 
Rošty    
FILCOTEN odvodňovacie žľaby:
Kl. A 15kN - oceľ DoP-171-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - oceľ DoP-172-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - oceľ DoP-173-BG 01.02.2019
Kl. D 400kN - oceľ DoP-174-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - plastický DoP-175-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - plastický DoP-176-BG 01.02.2019
Kl. B 125kN - liatina DoP-182-BG 01.02.2019
Kl. C 250kN - liatina DoP-183-BG 01.02.2019
Kl. D 400kN - liatina DoP-184-BG 01.02.2019
Kl. E 600kN - liatina DoP-185-BG 01.02.2019
Kl. F 900kN - liatina DoP-186-BG 01.02.2019
Kl. A 15kN - štrbinový DoP-150-BG 01 - 10/2015
Betónové odvodňovacie žľaby:
Kl. A 15kN - oceľ DoP-471-BG 03 - 04/2014
Kl. B 125kN - oceľ DoP-472-BG 03 - 04/2014
Kl. C 250kN - oceľ DoP-473-BG 03 - 04/2014
Kl. D 400kN - oceľ DoP-474-BG 03 - 04/2014
Kl. B 125kN - liatina DoP-482-BG 03 - 04/2014
Kl. C 250kN - liatina DoP-483-BG 03 - 04/2014
Kl. D 400kN - liatina DoP-484-BG 03 - 04/2014
Kl. E 600kN - liatina DoP-485-BG 03 - 04/2014
Kl. F 900kN - liatina DoP-486-BG 03 - 04/2014
-