Pokyny na čistenie a údržbu - FILCOTEN green

Čistenie a údržba

 1. Vsakovací výkon a účinná filtrácia môže dlhodobo fungovať len pri dodržiavaní prevádzkových pravidiel a správnej údržbe.

 2. Nečistoty ako lístie, pouličné smeti a pod. treba pravidelne odstraňovať. Frekvencia čistenia závisí od napadaných nečistôt. Robíme to tak, že zo žľabu vyberieme rošt a záchytný plech. Ten potom vyčistíme a následne vložíme späť do žľabu. Nakoniec upevníme rošt.

 3. V prvom roku prevádzky je treba výšku hladiny substrátu vizuálne kontrolovať raz za mesiac. V prípade potreby substrát doplníme.

 4. Ak bude odvodňovacie zariadenie častejšie zaplavené ako je predpísané, musí sa urobiť kontrolné meranie vsakovania, ktoré urobí odborná firma. Minimálne sa táto kontrola musí spraviť raz za 10 rokov.

 5. Miera vsakovania sa stanoví podľa metódy -cylindrického infiltrometra (podľa DIN 19682-7).Tu treba vtlačiť nerezový valec (priemer 200 mm,hr.steny <= 1,5 mm ) do hĺbky 10 cm do substrátu a následne ho naplniť vodou do výšky 25 cm nad úroveň vrchnej vrstvy substrátu.

 6. Miera vsakovania je určená časom vyprázdnenia. Keď je hodnota Kf < 5x10-5 m/s, je nutné odstrániť príčinu prípadne oba substráty zo zariadenia vybrať a nahradiť ich novými.

 7. Najmenej raz za 10 rokov je treba skontrolovať obsah zinku v substráte ENREGIS/Cleancalith B, ktoré musí urobiť odborná firma. Popri tom sa dá urobiť skúška zmiešania substrátu ENREGIS/Cleancalith B a zistiť jeho stupeň nasýtenia.

 8. Skúška zmiešania pozostáva z troch jednotlivých skúšok vzoriek, ktoré sa odoberú na troch rozličných miestach odvodňovacieho zariadenia. Vzorky odoberáme z hĺbky približne 17 cm substrátu ENREGIS/Cleancalith A. Popri tom odoberieme vzorku aj zo spodnej vrstvy substrátu ENREGIS/Cleancalith B. Odobraté vzorky dáme odbornej firme, ktorá zistí obsah zinku v substrátovej zmesi podľa DIN EN 13657.

 9. Pri strednom obsahu zinku v substráte ENREGIS/Cleancalith B >= 15 g/kg, musíme oba substráty zo zariadenia vybrať a nahradiť ich novými substrátami.

-

Odstránenie substrátov FILCOTEN green

 1. Pri výmene substrátov smú byť použité iba originálne substráty ENREGIS/Cleancalith B a ENREGIS/Cleancalith A. Substráty sypeme do žľabu presne podľa návodu.

 2. Zistíme aké látky obsahujú použité substráty a zlikvidujeme ich podľa zákonných predpisov.

-