Nechajte si od nás poradiť!

Naši spolupracovníci vás budú radi kontaktovať.

Kontaktovať Hydro BG teraz?

-

FILCOTEN

Nová dimenzia odvodňovacích žľabov

Firma BG-Graspointner vyrába už od svojho založenia roku 1963 betonové výrobky. Najviac sú to však odvodňovacie žľaby, káblové žľaby pre železnice a krajnicové prefabrikáty. BG odvodňovacie žľaby zo zavlhého cementového betónu sa vyznačujú svojou masívnosťou, pevnosťou a mnohorakými možnosťami použitia. Preto spoločnosť BG Graspointner dosiahla o niekoľko rokov vedúce postavennie na domácom trhu v Rakúsku v oblasti inžinierských stavieb, hlavne v líniovom odvodnení pre ťažkú premávku  a mohla ďalej expandovať do ostatných európskych krajín. Pri líniovom odvodnení napr. rodinných domov, záhradných plôch a stavieb podobného charakteru , kde nie je pre žľabový prvok rozhodujúcim kritériom vysoká záťaž alebo odolnosť, mali doteraz tieto betónové žlaby určité nevýhody v podobe vyššej hmotnosti, ktorá sa na základe vlastností klasického betónu nedá redukovať. Žľaby z ostatných materiálov, ako napr. polymérbetón alebo umelá hmota, doteraz dominovali v  nižších triedach zaťaženia . V roku 2000 přišel Friedrich Graspointner s víziou, vyrábať a predávať odvodňovacie žľaby, ktoré by spájali výhody klasických betónových žľabov, ako napr. pevnosť a stabilitu s výhodami polymérbetónových žľabov, teda nízku hmotnosť a menšie rozmery. 
V roku 2002 upútal pozornosť Friedricha Graspointnera odborný článok popisujúcí výrobný postup, ktorý mohol premeniť jeho želanie na skutočnosť. 
Úzka spolupráca so špecialistami a intenzívny vývoj umožnili vznik niečoho nového - ľahkých odvodňovacích prvkov z vláknobetónu, ktoré sa začali vyrábať v plne  automatizovanej prevádzke.
Revolučný vývoj, ktorý prináša naozajstné výhody. 

Čo je FILCOTEN?

Výhody žľabov FILCOTEN

BG vsádza na trojakú zodpovednosť

-

FILCOTEN light mini svetlá šírka 100

Žľab s obzvlášť nízkou stavebnou výškou a s rôznymi roštami.
FILCOTEN Light mini svetlá šírka 100

-

FILCOTEN light svetlá šírka 100

ľab s vnútorným spádom alebo bez neho, s rôznymi roštami.
FILCOTEN Light svetlá šírka 100

-