Nechajte si od nás poradiť!

Naši spolupracovníci vás budú radi kontaktovať.

Kontaktovať Hydro BG teraz?

-

BG Betónové odvodňovacie žľaby

Nepostrádateľné a sotva viditeľné

Odvodňovacie žľaby z betónu sú dôležitým prvkom v infraštruktúre stavby. Znesú aj najvyššie zaťaženie a pri tom si nebadane plnia svoju funkciu. Odvodňovacie žľaby nájdu uplatnenie všade tam, kde chceme kontrolovane odvádzať zrážkovú vodu.

Spoločnosť Hydro BG už takmer 20 rokov vyrába betónové odvodňovacie žľaby a stala sa najväčším slovenským výrobcom. Naše výrobky obstáli v zahraničnej konkurencii a vyvážame ich do viacerých európskych krajín.

Ponúkame štandardné riešenia, ale aj špecifické riešenia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Navrhneme odvodnenie pre každú stavbu.

-

Betónové odvodňovacie žľaby-

Bodové alebo líniové odvodňovanie?


V podstate rozlišujeme dva varianty odvodnenia.
Bodové alebo líniové.


Bodové odvodnenie


Pri bodovom odvodnení odteká povrchová voda centrálne k jednému bodu odvodňovanej plochy. Táto plocha musí byť potom vyspádovaná k týmto bodom.

Detailné informácie k BG bodovému odvodňovaciemu systému


Líniové odvodnenie


Líniové odvodnenie má výhodu v tom, že odvodňovaná plocha je dodre prejazdná, lebo je vlastne rovná. Vybudovanie rovnej plochy je menej náročné ako spádovanie a zároveň aj ekonomickejšie.
Okrem toho sa líniové odvodnenie dobre hodí na oddelenie rôznych plôch napr. zámkovej dlažby od asfaltu alebo betónovej plochy. Pritom môžu byť použité rôzne druhy roštov, aby odvodňovaná plocha vyzerala dobre aj opticky.BGF Plytké žľaby
Betónový žľab s nízkou stavebnou výškou a bezpečnostným falcom. Obzvášť vhodné na zabudovanie do podlahovej konštrukcie. Pri použití správneho typu roštu, zostane okraj betónového žľabu skrytý.


BGF-Z  Plytké žľaby so zabudovanou hranou
Plytké betónové žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou alebo nerezovou hranou aj so systémom rýchlouzáveru. Obzvlášť vhodné pre podzemné garáže, dielne a podobné plochy.


BGU Univerzálne odvodňovacie žľaby
Univerzálne použitie od rodinných domov až po profesionálne plochy v triede zaťaženia A 15 kN a B 125 kN. Rošty prekrývajú celú šírku žľabu, a tak je možné pripojiť rôzne materiály: napr. zámkovú dlažbu.


BGU-Z Univerzálne žľaby so zabudovanou hranou
Keďže tieto betónové žľaby znesú záťaž až do 600 kN, majú veľmi širokú oblasť použitia. Rodinné domy, ale aj miesta so zvýšenou hustotou dopravy, ktorá je na verejných miestach ako napr. na peších zónach, parkoviskách pre osobné autá atď.
 

BG Štandardné odvodňovacie žľaby
U BG Štandardných žľabov je rošt vložený vo vnútri žľabu. Rošty sú navzájom pospájané patentnými uzávermi. Telo žľabu je masíve. Optimálny typ žľabu pre rodinné domy, menšie sklady, parkoviská..


BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž
Betónové telo žľabu je pomocou liatinovej hrany profilu Z ešte viac zosilnené. Tento typ žľabu býva zabudovaný na miestach s veľmi hustou dopravou ako aj na špedičných plochách, kde sa pohybujú nákladné autá.


BG Letištný žľab — pre maximálne zaťaženie
Jedinečný produkt v celej Európe, ktorý spĺňa tie najvyššie nároky na zaťaženie.


BG Štrbinový žľab
Vyvinutý špeciálne na ohraničovanie plôch na medzinárodných letiskách — napr. rolovacia a štartovacia dráha. Žľab má masívne telo a je bez roštu. Znáša najvyššie zaťaženie a umožňuje bezpečné štartovanie a pristávanie bez aquaplaningu.


BG Lesný žľab
BG Lesný žľab bol vyvinutý špeciálne pre potreby lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. Slúži na odvodnenie lesných a poľných nespevnených ciest, ktoré chráni pred vodnými výmoľmi. Je dodávaný s liatinovým, mriežkovým alebo dreveným roštom.


BG Tesniaci systém
Pomáha urobiť naše odvodňovacie systémy nepriepustnými v každej oblasti použitia. Presné línie žľabov zbezpečia bezproblémovú aplikáciu.

-