Technické údaje:

SystémBG-FA SW 18
Dĺžka mm
Stavebná šírka mm
Svetlá šírka mm
Spádbez spádu
Stavebná výškažľab mm
Váha bez roštu
žľab ca. kg
žľab ca. kg
-

BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby so šírkou štrbiny 18

Fasádne-štrbinové žľaby sú vhodné na odvodnenie omietaných, sklených fasád ako aj priestoru pred dverami. Zamedzia stániu vody, a tým aj možným následným stavebným poškodeniam budovy. Založením mriežky zabránime vniknutiu pevných častí do systému. Pri čistení žľabu jednoducho odstránime mriežku.
Tento žľab ponúka tvorivú možnosť, prispôsobiť sa celkovému stavebnému dojmu objektu.

-

Použitie

  • hlavne na fasádach
  • pri priamom napojení na fasádu
  • všade tam, kde má zostať odvodňovací systém na prvý pohľad skrytý

-

BG-FA Fasádne a štrbinové žľaby z ušľachtilej ocele

svetlosťčísloSpád/spodný odtokVýška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
SW 20bez spádu1705001.937920
SW 20bez spádu17010003.837921
SW 20bez spádu17020007.637922
SW 20bez spádu1705001.937923
SW 20bez spádu17010003.837924
SW 20bez spádu17020007.637925

BG-FA Fasádne — štrbinové žľaby pozinkované

svetlosťčísloSpád/spodný odtokVýška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
SW 20bez spádu1705001.937900
SW 20bez spádu17010003.837901
SW 20bez spádu17020007.637902
SW 20bez spádu1705001.937903
SW 20bez spádu17010003.837904
SW 20bez spádu17020007.637905

Štrbinový rošt pre BG-FA Fasádne — Štrbinové žľaby nájdete v Príslušenstve

-