-

DWG na stiahnutie:

-

Zabudovania BG-FA Fasádneho-štrbinového žľabu

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie vychádzajú zo všeobecne známych aplikácií, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej oblasti.

BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby perforované odvádzajú zrážkovú vodu z fasády do absorpčnej vrstvy v podloží alebo odvádzajú vodu po izolácii k odtoku.

BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby neperforované sú vhodné na kontrolované odvádzanie vody z fasády a môžu byť napojené na povrchový odvodňovací systém.

Upozornenie: Pozinkované žľaby nesmú byť pokladané na čerstvú vápennú alebo cementovú maltu a tiež nesmú byť utesňované acetátovým silikónom, aby sa zabránilo zvýšenej korózii žľabov.

-

Príklad detailu zabudovania BG-FA Fasádneho-štrbinového žľabu pri fasáde.

-