-

DWG na stiahnutie:

-

Príklady zabudovania BG-FA fasádnych žľabov

-

Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu pri malej výške izolácie alebo prahu

Umiestnenie BG-FA Fasádneho žľabu s mriežkovým roštom v päte zníženého parapetu zabraňuje prenikaniu vody poza vodotesnú izoláciu pri zachovaní výšky prahu min. 50 mm. Dodržanie výšky utesnenia platí pre všetky fasádne žľaby.


Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu na strešnej terase

BG-FA Fasádny žľab so spojovacím kanálom je sám pri svojej nízkej stavebnej výške použiteľný najmä pri veľkých vzdialenostiach k ďalšiemu strešnému odtoku.


Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu na styčnej ploche so zemou

BG-FA Fasádny žľab s obojstrannou perforáciou v štrkovom lôžku alebo položené v poterovom betóne odvádza zrážkovú vodu do podložia na vsiaknutie.


BG-FA Fasádne žľaby bez perforácie sú vhodné na kontrolované odvádzanie zrážkovej vody a môžu byť napojené na povrchový odvodňovací systém.


Upozornenie:

  • Pri projektovaní by sa nesmie zabudnúť na správny návrh hydroizolácie pod teleso žľabu.
  • Pozinkované žľaby nesmú byť pokladané na čerstvú vápennú alebo cementovú maltu a tiež nesmú byť utesňované acetátovým silikónom, aby sa zabránilo zvýšenej korózii žľabov.
  • Dno žľabu je vždy uzavreté - či sa jedná o obojstranne perforované žľaby alebo uzavreté žľaby.
  • Spojenie so strešnými odtokmi je možné cez spojovacie kanáliky alebo priamym napojením na strešný odtok.
  • U odvodňovacích žľabov s variabilnou výškou je možné nastaviť výšku žľabu aj po zabudovaní.


-

Príklad detailu zabudovania BG-FA Fasádneho žľabu pri päte zníženého parapetu otvoru vo fasáde.

-