BG Tesniaci systém

Pre presný výpočet potrebného množstva BG Tesniaceho tmelu Vám odporúčame našu kalkuláciu v exceli.

Stiahnuť Výpočet spotreby BG Tesniaceho tmelu

-

BG tesniaca hmota štandard

- pre obvyklú oblasť použitia napr. parkoviská

BG tesniaca hmota špeciál
- pre oblasti s hustou dopravou napr. čerpacie stanice

-

Popis materiálu

Jednozložkový polymér, trvalo elastická hmota

- doba tuhnutia 24h / 2-3 mm
- teplotná stálosť — 40 stupňov + 70 stupňov
- spracovateľnosť od + 5 stupňov do + 40 stupňov


Jednozložkový Primer
- spracovateľnosť od + 5 stupňov do + 40 stupňov

-

Pokyny pre aplikáciu

Všeobecne:
Z dôvodu nebezpečia znečistenia žľabu pri zabudovávaní, je dobré ak tesniacu hmotu aplikujete hneď po uložení odvodňovacích žľabov. Bezpečnostné štrbiny medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

-

1. Čistenie štrbiny


Vyfúkať kompresorom alebo ručnou pumpou. . Bezpečnostné štrbiny medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu

2. Zavedenie deliaceho pásika (šírka 8 mm)*


aby sme sa vyhli trojitému centrovaniu

* Žľaby FILCOTEN light a tec majú optimalizovanú bezpečnostnú drážku na čele žľabu, a preto už nie je potrebné používať vymedzovací pásik.

-

3. Zavedenie Primeru pomocou štetcaPri nasledujúcej aplikácii Primeru musí byť predchádzajúca vrstva suchá.
POZOR: Primer má ovetraciu dobu najmenej 30 minút, max. 6 hodín.

-

4. Zavedenie trvale elastického tmelu


nachádza sa v 450 ml — 600 ml kartušiach.

Aplikuje sa vhodnou špachtlou a začistí sa do hladka.

-