BG Tesniaci systém

BG tesniaca hmota štandard

- pre obvyklú oblasť použitia napr. parkoviská

BG tesniaca hmota špeciál
- pre oblasti s hustou dopravou napr. čerpacie stanice

-

Popis materiálu

Jednozložkový polymér, trvalo elastická hmota

- doba tuhnutia 24h / 2-3 mm
- teplotná stálosť — 40 stupňov + 70 stupňov
- spracovateľnosť od + 5 stupňov do + 40 stupňov


Jednozložkový Primer
- spracovateľnosť od + 5 stupňov do + 40 stupňov

-

Pracovné pokyny

Všeobecne:


Z dôvodu možného rýchleho znečistenia bezpečnostných štrbín medzi žľabmi, odporúčame tieto utesniť spoje medzi odvodňovacími žľabmi ihneď po uložení. Štrbiny musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

-

1. Brúsenie


Miesto v spoji žľabov treba jemne prebrúsiť.

2. Čistenie


Miest v spoji žľabov očistiť čistiacim prostriedkom.

3. Prevedenie prednáteru štetcom


Prednáter musí byť pred následnými prácami zaschnutý.
POZOR: Prednáter musí najmenej 30 minút ovetrať — max. 6 hodín.

4. Zalepenie a utesnenie


Pri osádzaní žľabov musí byť každý žľab zlepený s prechodkou. Spoj sa utesní až po zavedení zálievkovej hmoty.

-