BG Vodomerné a armatúrne šachty

- železobetónové nádrže
- variabilnosť rozmerov

-

Výrobná rada

-

-