-

DWG na stiahnutie

-

Zabudovanie Filcoten štrbinových roštov

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, triedy zaťaženia podľa STN EN 1433, ako aj v odborných kruhoch všeobecne známe technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

-

-

-

-

Upozornenie: Pozinkované štrbinové rošty nesmú byť pokladané na čerstvú vápennú alebo cementovú maltu a tiež nesmú byť utesňované acetátovým silikónom, aby sa zabránilo zvýšenej korózii žľabov.

-