-

Download installation detail:

--

Download installation description:

-

Čistenie a údržba FILCOTEN® green

Výkon filtra a zadržiavanie látkok môže byť trvale zabezpečené len ak je vykonávaná údržba podľa nasledujúcich pokynov.

Odvodňovací a filtračný systém by mal byť vizuálne kontrolovaný po každom silnom daždi alebo najmenej každých šesť mesiacov. Keby bola filtračná tkanina tak silno znečistená, že by prišlo k upchatiu žľabu, odporúčame ju nahradiť alebo, ak je to potrebné, vyčistiť takto:

  • Pracovný priestor odstavte v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.

  • Odstráňte rošty zo žľabov a odložte ich nabok.

  • Z jednej strany začnite odstraňovať filtračnú tkaninu predradeného filtra. Nečistoty zachytávajte do vhodného kontajnera (časti filtra oklepte a opláchnite pod tečúcou vodou).Potom treba tieto nečistoty správne a profesionálne zlikvidovať.

  • Ak je filtračná tkanina silno znečistená, odporúčame jej výmenu - Vyžiadajte si náhradnú od BG-Graspointner.

  • Výška substrátu v žľabe sa dá kontrolovať dodávaným zariadením – sťahovákom.

  • Pri nízkej hladine substrátu sa musí doplniť novým substrátom.

  • Vyčistenú filtračnú tkaninu polžíme na substrát tou stranou, kde je písmeno U a kraje vytiahneme nahor.

  • Pri osádzaní nových žľabov a roštov dbáme na to, aby rošty a hrany žľabov boli čisté. Len tak môžu do seba zapadnúť.

  • Rošty osadíme a priskrutkujeme podľa bodu 3 tohoto predpisu.

Prevádzkovateľ musí dodržiavať všetky zákony a nariadenia súvisiace so spracovaním zrážkovej vody.

-

Vodná skúška a test substrátu

Vodné skúšky alebo test substrátu je v súlade s predpismi (vodný zákon).
Prevádzkovateľ by mal dodržiavať pravidelné čistenie.

Ak je nutná výmena substrátu, treba ho nahradiť originálnym BG – ViaSorp substrátom, podľa aktuálneho návodu na zabudovanie.

Odstránený substrát je treba v súlade s platnými zákonnými predpismi zlikvidovať odbornou firmou, ktorá môže takýto odpad spracovať.

-