FILCOTEN green – technika čistenia

-

 1. Filtračná tkanina pre efektívnejšie predčistenie.

  • Filtračná tkanina zachytáva hrubú nečistotu a chráni samotný hodnotný filtračný materiá
  • Veľmi jednoduchá montáž, údržba a výmena

 2. Výkonný integrovaný technický filter.

  • všestranne použiteľný: odskúšaný plošným pomerom 1:250 a pôvodnými triedami A,B a C (podľa Ö-Norm B2506-3) vhodný pre spevnené plochy, pre strechy z pozinkovaného a medeného plechu.
  • vynikajúci stupeň účinnosti a tomu zodpovedajúci trvalý čistiaci výkon
 1. Nový čistiaci substrát.

  • Substrát v optimálnomm množstve 300 mm typu ViaSorp
  • najvyšší stupeň čistenia
  • podľa ÖWAV RB45 a odskúšané podľa Ö-Norm B2506-3
  • homogénny materiál, žiadne vylučovanie počas prevádzky
  • žiadne nebezpečenstvo aktivácie ťažkých kovov spôsobené slanou vodou

 2. Trapézový dierkovaný nerezový plech.

  • oddeľuje zónu so substrátom od časti nátoku, a tak zabezpečuje dlhodobo voľný vtokový prierez.
  • optimálna voľná plocha zabezpečuje max. vodný prietok

 3. Voliteľné: Kontrolná šachta

  • kontrolná šachta pre vizuálnu kontrolu a odber vzoriek vody
  • jednoduché ovládanie: rošt odstrániť a vytiahnuť vzorku vody
  • vyčistená voda môže byť odobraná a skontrolovaná na zvyšné látky – podľa ÖWAV RB45 a Ö-Norm B2506

 4. Voliteľné: inovatívny prepad DN 150 pre účinnejší odtok silného dažďa.

  • efektívnejšia ochrana aj pri najextrémnejších dažďoch
  • čistenie znečistenej „prvej vlny“ ešte nad technickým filtrom
  • unpolluted excess water can drain out through the overflow pipe in a controlled way
  • ATTENTION: Approval of the authority must be given for this device.
-