FILCOTEN parkline

FILCOTEN® parkline – Hrebeňový žľab z materiálu FILCOTEN® HPC

(High Performance Concrete)


Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu – projektanti a prevádzkovatelia garáží stoja pri téme odvádzania vôd pred celým radom úloh. Prirodzene, že najdôležitejším kritériom je životnosť budovy. Rozhodujúca je však aj bezproblémová prevádzka bez sťažností na hlukovú záťaž. FILCOTEN® parkline od augusta 2017 so svojím monolitickým spôsobom výstavby a s jedinečnými materiálovými vlastnosťami boduje v obidvoch oblastiach.

-

-

Je to komplikované


Požiadavky na odvádzanie vôd z garáží sú rozmanité a ich splnenie sa na prvý pohľad javí ako plné kompromisov, pri ktorých vždy zostáva niektorý z problémov. Pri hľadaní riešení sme sa lepšie pozreli na potreby prevádzkovateľov garáží a vyvinuli sme šikovné riešenie.

-

Oblasť použitia:


FILCOTEN® parkline spĺňa komplexné požiadavky projektantov a prevádzkovateľov garáží na funkčnosť a úspornosť odvodňovacích systémov. Tento materiál navyše presviedča svojimi trvanlivými vlastnosťami. Používanie tohto systému sa však neobmedzuje len na garáže. Či už vo vnútri alebo na vonkajších plochách, FILCOTEN® parkline presviedča všade tam, kde sa vyžadujú malé konštrukčné výšky, optimálna možnosť odtekania, vysoká stabilnosť, protihluková ochrana a možnosť trvalo udržateľného spôsobu výstavby.

  • Podzemné garáže a viacpodlažné parkoviská
  • Nadzemné parkovacie domy a garáže
  • Sklady a výrobné haly
  • Všade tam kde je možné použiť odvodňovací žľab len
    s minimálnou stavebnou výškou


Výhody:


  • FILCOTEN® a okolitý betón majú rovnaký koeficient rozpínavosti, čo zaručuje dlhodobé pevné osadenie a minimalizuje pnutia. Okrem toho sú žľaby z FILCOTEN® až o 70% ľahšie ako pôvodné betónové žľaby a majú rovnaký výkon pri podstatne nižšej konštrukčnej výške.
  • Pretože sa hrebeňový žľab z dôvodu svojho monolitického spôsobu stavania zaobíde bez roštového krytu, pri jazde po ňom nedochádza k možnému klepotu – hluková záťaž priľahlých budov je silne znížená.
  • Nízka konštrukčná výška len 35 alebo 50 mm prakticky nenarušuje statickú konštrukciu. Optimalizované teleso žľabu s vypúšťacími kanálmi sa zároveň stará o rýchly transport vody k odtoku v strede žľabu.Žľab pre zelené budovy


K tomu ešte pribúdajú mimoriadne trvanlivé vlastnosti materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete). Ako cementom viazaný minerálny materiál je na 100% recyklovateľný. IBR osvedčuje, že FILCOTEN® chráni zdravie a životné prostredie, pretože je zaručene stavebno-biologicky neškodný a neobsahuje biocidy, rozpúšťadlá, prchavé organické zlúčeniny alebo ťažké kovy. Okrem toho sa pri výrobe používa výlučne ekologický energetický mix s vynikajúcou bilanciou CO2. Takže sa FILCOTEN® parkline pre zelené budovy hodí ako žiaden iný žľab.Hydraulický výkon vs konštrukcia


Vozidlá na viacero miest garáží prinášajú so sebou značné množstvá vody vo forme snehu, dažďa alebo blata. Toto by hovorilo za hlbší žľab s väčším hydraulickým výkonom. Na druhej strane by bol hlbší žľab väčším zárezom do výstuže konštrukcie podláh a strechy a príliš by oslaboval prierezy konštrukcie.

-

Filcoten® parkline


Hrebeňový žľab z materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) stavebnou výškou 35 mm a šírkou 150 mm do triedy C 250 kN.
FILCOTEN parkline 150, H=35 mm

Hrebeňový žľab z materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) stavebnou výškou 50 mm a šírkou 150 mm do triedy C 250 kN.
FILCOTEN parkline 150, H=50 mm

Hrebeňový žľab z materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) stavebnou výškou 50 mm a šírkou 300 mm do triedy C 250 kN.
FILCOTEN parkline 300, H=50 mm

-

-