-

Technický nákres:

-

Technické údaje:

SystémFILCOTEN Light Mini
Dĺžka1000 mm
Stavebná šírka126 mm
Svetlá šírka100 mm
Spádbez spádu
Stavebná výškažľab H 55 55 mm
Váha bez roštu
žľab H 55ca. 7.7 kg
žľab H 55ca. 7.7 kg
-

Rošty:

Chodníkový rošt A 15 kN
Liatinový mriežkový rošt C 250 kN
Liatinový mriežkový rošt C 250 kN
Štrbinový rošt asymetrický C 250 kN
BGU Mriežkový rošt prejazdné osobným autom

FILCOTEN light mini - Svetlá šírka 100

FILCOTEN light mini 100

svetlosťčísloSpád/spodný odtokVýška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100H 55bez spádu5510007.710110000
100H 55spodný odtok, bez spádu5510007.410110070

Rošty

roštmateriálrozmeryTrieda podľa
normy EN
Šírka štrbinyKg/
ks
Vtokový prierez
cm²/bm
Art.Nr.
Chodníkový roštnerezová oceľ 1.43011000/124A 15 kNšírka štrbiny: 8/801.6214017010300
Chodníkový roštnerezová oceľ 1.4301500/124A 15 kNšírka štrbiny: 8/800.8114017010301
Chodníkový roštpozinkovaná oceľ1000/124A 15 kNšírka štrbiny: 8/801.5522517010200
Chodníkový roštpozinkovaná oceľ500/124A 15 kNšírka štrbiny: 8/800.8122517010201
revízna šachta asymetrickánerezová oceľ 1.4301500/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,54.112517110397
revízna šachta asymetrickánerezová oceľ 1.4301499/123B 125 kNšírka štrbiny: 2x64.312017111312
revízna šachta asymetrickápozinkovaná oceľ500/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,54.112517110297
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.43011000/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,54.3612517110337
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.4301500/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,52.2112517110338
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.43011000/123B 125 kNšírka štrbiny: 2x65.0212017111310
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.4301500/123B 125 kNšírka štrbiny: 2x62.5512017111311
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ1000/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,54.3612517110237
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ500/123B 125 kNšírka štrbiny: 12,52.2112517110238
Liatinový mriežkový roštliatina500/124C 250 kNrozmer oka: 15/252.5745517010100
Liatinový mriežkový roštliatina, KTL - úprava500/124C 250 kNrozmer oka: 15/252.5745517010150
revízna šachta asymetrickánerezová oceľ 1.4301500/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,5512517110381
revízna šachta asymetrickánerezová oceľ 1.4301500/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x65.312017111306
revízna šachta asymetrickánerezová oceľ 1.4301499/123C 250 kNšírka štrbiny: 3x65.5918017111309
revízna šachta asymetrickápozinkovaná oceľ500/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,5512517110281
revízna šachta asymetrickápozinkovaná oceľ500/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x65.312017111206
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.43011000/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,55.3512517110343
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.4301500/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,52.7112517110344
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.43011000/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x65.812017111304
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.4301500/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x6312017111305
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.43011000/123C 250 kNšírka štrbiny: 3x66.5518017111307
Štrbinový rošt asymetrickýnerezová oceľ 1.4301500/123C 250 kNšírka štrbiny: 3x63.3218017111308
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ1000/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,55.3512517110243
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ500/123C 250 kNšírka štrbiny: 12,52.7112517110244
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ1000/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x65.812017111204
Štrbinový rošt asymetrickýpozinkovaná oceľ500/123C 250 kNšírka štrbiny: 2x6312017111205
BGU Mriežkový roštnerezová oceľ 1.43011000/124prejazdné osobným automrozmer oka: 30/102.6479517010310
BGU Mriežkový roštnerezová oceľ 1.4301500/124prejazdné osobným automrozmer oka: 30/101.379517010311
BGU Mriežkový roštpozinkovaná oceľ1000/124prejazdné osobným automrozmer oka: 30/102.6479517010210
BGU Mriežkový roštpozinkovaná oceľ500/124prejazdné osobným automrozmer oka: 30/101.379517010211