Hydraulika a triedy zaťaženia

Hydraulický prepočet

Svetlá šírka 100/20-0 150/20-0 200/10-0 300/0 400/0 500/0
Qmax (l/s) 9,0 20,2 26,8 53,3 110,0 190,9
Zrážky
(l/s ha)
maximálne prípustná plocha (m²)
150 600 m² 1340 m² 1780 m² 3550 m² 7330 m² 12720 m²
200 450 m² 1010 m² 1340 m² 2660 m² 5500 m² 9540 m²
250 360 m² 800 m² 1070 m² 2130 m² 4400 m² 7630 m²
300 300 m² 670 m² 890 m² 1770 m² 3660 m² 6360 m²
350 250 m² 570 m² 760 m² 1520 m² 3140 m² 5450 m²
400 220 m² 500 m² 670 m² 1330 m² 2750 m² 4770 m²
POZNÁMKA:Tieto priemerné výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabu 20 m a voľného výtoku. Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
-

Rozdelenie podľa tried zaťaženia

Triedy zaťaženia záťaž Oblasť použitia podľa STN EN 1433
A 15 15 kN Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cykistami a porovnateľné plochy.
B 125 125 kN Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá, aj na poschodiach.
C 250 250 kN Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov, ktorá meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu a 0,2 m do chodníka a rovnako pre krajnicu cesty.
D 400 400 kN Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné spevnené dopravné plochy.
E 600 600 kN Neverejné dopravné plochy, ktoré sú vystavené zvlášť vysokému zaťaženiu kolies, napr. vozovky v priemyselných zónach.
F 900 900 kN Zvláštne plochy, napr. určité prevádzkové letiskové plochy.
-

Kompletné hydraulické tabuľky si môžete stiahnuť v  PDF.

-