Hydraulika a rozdelenie

Hydraulický priemerný prepočet

BG-FA Fasádny žľab (dĺžka úseku = 20m)
Typ RB 130 RB 230
Výška v mm 55 70 110 55 70 110
Qmax (l/s) 0,6 0,9 3,6 1,2 1,8 6,7
Zrážky (l/s ha) maximálne povolená plocha (m²)
150 40 60 240 80 120 450
200 30 45 180 65 90 340
250 25 35 140 50 70 270
300 20 30 120 40 60 225
350 17 25 100 35 50 190
400 15 22 90 30 45 165
POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty neplatia pre perforované BG-FA fasádne žľaby. Sú prepočítané na dĺžku úseku 20 m s voľným výtokom. Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.

BG-PA Garážové žľaby (Dĺžka úseku = 10 m)
Svetlá šírka 100 150 200
Výška v mm 55 55 55
Qmax (l/s) 0,6 0,9 1,2
POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty platia pre BG-PA Garážové žľaby a zakladajú sa na predpokladanej dĺžke úseku 20 m a voľného výtoku. Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.
-

Rozdelenie podľa tried zaťaženia

Triedy zaťaženia záťaž Oblasť použitia podľa STN EN 1433
A 15 15 kN Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cykistami a porovnateľné plochy.
B 125 125 kN Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá, aj na poschodiach.
C 250 250 kN Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov, ktorá meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu a 0,2 m do chodníka a rovnako pre krajnicu cesty.
D 400 400 kN Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné spevnené dopravné plochy.
-