BG-Graspointner - Portrét firmy

Hlavný motív

Podnik


Našou požiadavkou je,  stať sa najlepším  výrobcom odvodňovacích systémov a ponúknuť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu a absolútne dodržiavanie termímov.


Know-how


Staváme na desaťročných skúsenostiach a na obsiahlom know-how pre štandardné riešenia ale máme aj bohaté skúsenosti individuálnymi riešeniami pre špecifických zákazníkov.


Partneri


Stavebniny, stavebný priemysel, podnikatelia v stavebníctve, architekti, ale aj súkromné osoby, či verejné inštitúcie oceňujú našu kvalitu a spolahlivosť.


Servis


Tím  obchodníkov Hydro BG preberá denne všetku Vašu námahu, aby Vás optimálne uspokojil.


Skrátka: Váš úspech je náš cieľ.

-

História podniku

1963Založenie betonárky v Oberwangu (A) pánom Friedrichom Graspointnerom. Začiatok výroby betónových prefabrikátov na lokálny trh.
1974Vývoj a výroba odvodňovacích žľabov z betónu. Rozšírenie predaja na celé Rakúsko – obchodníci so stavebným materiálom.
1979Výstavba veľkej haly na výrobu prefabrikátov pri diaľnici A1.
1995Začiatok výroby káblových žľabov pre rakúske železnice a stavebný priemysel.
1996Zahájenie výroby na Slovensku pre východoeurópsky trh. Certifikácia ISO 9001.
1997Zmena štruktúry podniku. Oblasť odvodňovacích žľabov prešla pod s.r.o.
2002Otvorenie predajných miest s centrálnym skladom v Českej republike a Chorvátsku.
2003Otvorenie obchodnej firmy v Maďarsku.
2005Vstup na rumunský trh, otvorenie nového výrobného závodu. Začiatok výroby a predaja BG krajnicových prefabrikátov.
2007Rozšírenie sortimentu – oblať odvodnenia garáží, fasád a striech.
2008Ďalšie rozšírenie obytu do západnej a východnej Európy s pomocou našich exluzívnych obchodných partnerov.
2010Začiatok sériovej výroby a uvedenie na trh novodobých odvodňovacích žľabov FILCOTEN®.
2011Vstup na ruský trh – výroba a predaj odvodňovacích žľabov.
2013Rozšírenie predaja do severnej Ameriky a založenie obchodnej spoločnosti v Poľsku.
2014Nové usporiadanie firemnej štruktúry vedenia podniku a väčšie presadzovanie trvalej udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie.

-

BG medzinárodne

Kontaktné údaje BG obchodných firiem v zahraničí.

-