-

Na stiahnutie Prospekty

-

Lapače tukov - LT Alfa - vyrobené z betónu

Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode, predtým než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV.

Lapač tukov je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu s ochranným polyuretánovým náterom, ktorý zabezpečuje dokonalú a bezproblémovú údržbu zariadenia, zvyšuje odolnosť betónu voči chemickým látkam vznikajúcich pri rozkladaní organického odpadu a zabezpečuje nulovú nasiakavosť betónu. Odpadové vody zbavené hrubých nečistôt, natekajú potrubím do lapača tuku. Tu dochádza ku gravitačnému odlúčeniu tukov na hladine.

Tuky sa v lapači tukov v dôsledku zádržného objemu ochladzujú. Tuky pri znížení teploty (ochladení) tuhnú a následne, znížením mernej špecifickej hmotnosti (hustoty), dochádza k ich vyplávaniu na hladinu vody. Prečistená voda odteká cez nerezové bariérové zariadenie a následne plastovým potrubím, do odtoku. Obsah lapača tuku sa periodicky odstraňuje.

Používa sa ako predradená čistiaca jednotka, osadená na samostatnú oddelenú kanalizáciu, ktorou priteká voda zbavená hrubých nečistôt. Spoľahlivo chráni verejnú kanalizáciu pred zanášaním a upchaním tukom.

Dosahovaná kvalita vyčistenej vody: max. 25 mg/l extrahovateľných látok vo yčistenej vode.

Vlastnosti

  • Ľahká manipulácia
  • Nákladovo efektívny vzhľad
  • Zhromažďovanie živočíšnych a rastlinných tukov v odpadových vodách
  • Dosiahnuteľná kvalita odpadových vôd - max. 25 mg / l


Oblasti použitia
Tieto zariadenia sú väčšinou používané v zariadeniach, podnikoch priemyselného charakteru, ako sú:
  • zariadenie cateringu a pri celoplošnom predaji potravín do kuchýň
  • mäsovýroba a výroba jedla
  • fast – food zariadenia (s riadom)
  • kuchyne / vývarovne / jedálne / reštaurácie

-

Výrobný sortiment lapačov tuku LT Alfa B

-