Plán cesty

Západ: Diaľnica E 65 smer Bratislava — Brno /CZ/, výjazd  smer Pernek. V Perneku na hlavnej križovatke odbočte vľavo smer Kuchyňa, Senica.
Sever, východ: od Trnavy smer Pezinok. Pred Pezinkom odbočiť na smer Malacky / cez kopec Baba/ do Perneka. V Perneku na hlavnej križovatke odbočte vpravo smer Kuchyňa, Senica.

-