Pokyny pre zabudovanie Krajnicového prefabrikátu LEFIX

Všeobecné pokyny:

Náš návod na pokládku a príklady na zabudovanie sú štandardné aplikácie. Vždy treba brať do úvahy miestne terénne danosti, ako aj v odborných kruhoch všeobecne zmáme technické postupy. Ak by ste preto mali záujem o špeciálny druh zabudovania, oslovte našich odborníkov, ktorí zohľadnia všetky technické normy a predpisy.

 1. Pokladanie krajnicových prefabrikátov sa má prevádzať; pomocou vhodných nástrojov (napr. BG osádzacie kliešte pre krajnicové prefabrikáty od BG Graspointner) a zodpovedajúcich zdvíhacích nástrojov (napr. autožeriav, bager, ...)

 2. Napojenie vozovky by malo byť pevné a trvalé a o 5 mm vyššie ako povrch krajnicového prefabrikátu.  Umožníme rýchle odtekanie vody z povrchu vozovky a vyhneme sa tiež mechanickému poškodeniu prefabrikátu (napr.  pri odpratávaní snehu)

 3. Kapsy pre smerové st ĺpiky musia zosta vo ĺné, poprípade sa môžu prehĺbiť.

 4. Krajnicový prefabrikát neslúži len na rozšírenie vozovky, ale aj na spevnenie krajnice (nepretržitá jazda po prefabrikáte je zakázaná!)

-

Nová komunikácia:

 1. Vybudujeme pevné nosné podložie, pod ľa platných predpisov a pod ľa o čakávaného za ťaženia.

 2. Krajnicové prefabrikáty pokladáme na štrkovú drvinu triedy 5-8 a zatlačíme ich vhodnou vibračnou doskou. Takisto môžeme platne pokladať aj na vlhký podkladový betón. Je nutné dohliadnuť na správne položenie krajnicových prefabrikátov.

 3. Aby sme sa vyhli možnému bočnému posunu, mali by sme použiť oporu (napr. podporný betónový klin).

 4. Pri nanášaní vrchnej vrstvy vozovky dbáme na to, aby sa úplne napojila na krajnicový prefabrikát.

-

Existujúca komunikácia:

 1. Odstránime poškodený asfalt z okraja vozovky a orežeme krajnicu, aby sme dostali čistú pripájaciu líniu.

 2. Odstránime starý materiál.

 3. Vybudujeme pevné nosné podložie, pod ľa platných predpisov a pod ľa čakávaného za ťaženia.

 4. Krajnicové prefabrikáty pokladáme na štrkovú drvinu triedy 5-8 mm a zatlačíme ich vhodnou vibračnou doskou. Takisto môžeme platne pokladať aj na vlhký podkladový betón. Je nutné dohliadnuť na správne položenie krajnicových prefabrikátov.

 5. Aby sme sa vyhli možnému bočnému posunu, mali by sme použiť oporu (napr. podporný betónový klin).

 6. Medzery medzi odrezaným okrajom vozovky a krajnicovým prefabrikátom vyplníme liatym asfaltom (prípadne studeným asfaltom aleb cementovou maltou).

-