Príslušenstvo BG-FA fasádne-štrbinové žľaby

PopisArt.Nr.
BG-SA Vyťahovák k revíznej šachte13399
Revízna šachta 300/275, výška 170, zvislý odtok DN 100 (BG-FA Štrbinový žľab) pozink.37970
Rohový kus vonkajší 150/150, výška 170, pozinkovaný (BG-FA Štrbinový žľab)37971
Rohový kus vnútorný 150/150, výška 170, pozinkovaný (BG-FA Štrbinový žľab)37972
Čelná stena ľavá, výška 170, šírka 75, pozinkovaná (BG-FA Štrbinový žľab)37973
Čelná stena pravá, výška 170, šírka 75, pozinkovaná (BG-FA Štrbinový žľab)37974
Revízna šachta s otvorom DN 100 nadol, 300/275, výška 170, (BG-FA Štrbinový žľab) nerez.37980
Vonkajší roh 150/150, výška 170, nerezový V2A (BG-FA Štrbinový žľab)37981
Vnútorný roh 150/150, výška 170, nerezový V2A (BG-FA Štrbinový žľab)37982
Čelná stena ľavá, výška 170, šírka 75, nerezová (BG-FA Štrbinový žľab)37983
Čelná stena pravá, výška 170, šírka 75, nerezová (BG-FA Štrbinový žľab)37984