Referencie — Dopravné systémy

BG Dopravné systémy sa používajú pri oprave ciest ako aj pri novostavbách na spevnenie okraja vozovky. Pozrite si teraz malý výber z referencií.

-

Krajnicové prefabrikáty

Sanierung Landstraße Rettenschöss
Forsthaussiedlung Oberwang


Základy pod smerový stĺpik
Landstraße Matrei / Tirol
Landstraße Leisach / Tirol

-