-

Technický nákres:

-

BG-Štrbinový žľab - Profil I-1

Využijete na mnohých miestach.

Tieto štrbinové žľaby sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, a teda sa aj najčastejšie používajú. S alebo bez spádu, s priebežnou alebo prerušovanou prípadne prekrytou štrbinou, s alebo bez obrubníka, v rôznych priemeroch. Používajú sa predovšetkým pri stavbe diaľnic (na krajnici, v stredovom páse, v tuneloch), na prekladiskách kontajnerov, v priemyselných areáloch aj na letiskových plochách.

Výhody a použitie

  •  Dĺžka žľabu 4 m – s vnútorným spádom 0,5% bez spádu
  •  Vnútorný priemer: 20x30 cm (na objednávku aj: 30/30 - 28/28 - 26/26 - 24/24 - 22/22 - 20/20)
  •  s priebežnou, prerušovanou alebo prekrytou štrbinou – šírka štrbiny 30 mm
  •  Priemer výtoku: 514 cm²
  •  3% povrchový spád k štrbine
  •  S obrubníkom výšky H = 12 cm
  •  Zaťaženie do Tr. E 600 kN alebo F 900 kN - (žľaby s obrubníkom Tr. D)
  •  Kompletné príslušenstvo: vpusty, čistiace kusy, čelné a koncové steny

-

BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T30/30, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500151250011000
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G28/30, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500152950011001
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G26/28, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500156850011002
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G24/26, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500160650011003
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G22/24, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500164450011004
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G20/22, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500168350011005
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T28/28, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500154850011010
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T26/26, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500158750011011
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T24/24, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500162550011012
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T22/22, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500166450011013
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T20/20, Kl. E 600 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500170450011014
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T30/30, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500151250011100
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G28/30, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500152950011101
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G26/28, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500156850011102
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G24/26, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500160650011103
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G22/24, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500164450011104
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ G20/22, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500168350011105
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T28/28, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500154850011110
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T26/26, Kl.F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500158750011111
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T24/24, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500162550011112
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T22/22, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500166450011113
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Typ T20/20, Kl.F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000450500170450011114
BG-Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Kl. E 600 kN4000450500160050011090
BG Štrbinový žľab, Profil I-1, DN 20x30, Tr. F 900 kN4000450500160050011190

Príslušenstvo Profil I-1, DN 20 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
Čistiaci kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-CO základný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050039450011120
Čistiaci kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-CS vrcholový, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050044250011160
Vpusťový kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-VO základný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050037250011121
Vpusťový kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-VU úžľabný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050033850011161
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 200 (BG Štrb. žľaby)55055037012150000011
Protipožiarny kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ PP, Kl. D 400, s prerušovanou štrbinou2000500950154050011022
Vymeniteľný kus, Profil I-1, DN20x30, Kl. E 600 kN, 5-dielny, Dĺžka: xxxx4000450500151050011071
Atyp, Profil I-1, DN 20x30, Kl. E 600 kN, Dĺžka xxxx045050040050011072
Čistiaci kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-CO základný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050039450011120
Čistiaci kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-CS vrcholový, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050044250011160
Vpusťový kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-VO základný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050037250011121
Vpusťový kus, Profil I-1, DN 20x30, Typ I-VU úžľabný, Kl. F 900 kN, s liatinovým krytom100045050033850011161
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 200 (BG Štrb. žľaby)55055037012150000011
Záslepka, Profil I-1, DN 20x30, Typ samec, Kl. F 900 kN1204505007650011162
Záslepka, Profil I-1, DN 20x30, Typ samica, Kl. F 900 kN1204505005150011163
Atyp, Profil I-1, DN 20x30, Kl. F 900 kN, Dĺžka xxxx045050040050011172