-

Technický nákres:

-

BG-Štrbinový žľab - Profil I-3

Využijete na mnohých miestach.

Tieto štrbinové žľaby sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, a teda sa aj najčastejšie používajú. S alebo bez spádu, s priebežnou alebo prerušovanou prípadne prekrytou štrbinou, s alebo bez obrubníka, v rôznych priemeroch. Používajú sa predovšetkým pri stavbe diaľnic (na krajnici, v stredovom páse, v tuneloch), na prekladiskách kontajnerov, v priemyselných areáloch aj na letiskových plochách.

Výhody a použitie

  •  Dĺžka žľabu 4 m – s vnútorným spádom 0,5% bez spádu
  •  Vnútorný priemer: 20x30 cm (na objednávku aj: 30/30 - 28/28 - 26/26 - 24/24 - 22/22 - 20/20)
  •  s priebežnou, prerušovanou alebo prekrytou štrbinou – šírka štrbiny 30 mm
  •  Priemer výtoku: 514 cm²
  •  3% povrchový spád k štrbine
  •  S obrubníkom výšky H = 12 cm
  •  Zaťaženie do Tr. D 400 kN - (žľaby s obrubníkom Tr. D)
  •  Kompletné príslušenstvo: vpusty, čistiace kusy, čelné a koncové steny

-

BG-Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T30/30, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620170450013040
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G28/30, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620172350013041
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G26/28, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620175750013042
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G24/26, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620179250013043
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G22/24, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620182650013044
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G20/22, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620186050013045
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T28/28, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620174150013050
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T26/26, Kl. D 400 kN,obrubník vľavo4000450620177650013051
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T24/24, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620180950013052
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T22/22, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620184350013053
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T20/20, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo4000450620188050013054
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T30/30, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620170450013000
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G28/30, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620172350013001
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G26/28, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620175750013002
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G24/26, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620179250013003
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G22/24, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620182650013004
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ G20/22, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620186050013005
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T28/28, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620174150013010
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T26/26, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620177650013011
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T24/24, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620180950013012
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T22/22, Kl. D 400 kN,obrubník vpravo4000450620184350013013
BG Štrbinový žľab, Profil I-3, DN 20x30, Typ T20/20, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo4000450620188050013014

Príslušenstvo Profil I-3, DN 20 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
Čistiaci kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ CO, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062046250013060
Čistiaci kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ CO, Kl. D 400 kN s plast. poklopom100045062042050013062
Vpust, Profil I-3, DN 20x30, Typ VO, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062041550013063
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Protipožiarny kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ PP, Kl. D 400, obrubník vľavo20005001070173950013066
Čelná stena,, Profil I-3, DN 20x30, Typ ZU, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo1204506208350013074
Koncová stena, Profil I-3, DN 20x30, Typ ZZ, Kl. D 400 kN, obrubník vľavo1204506205850013075
Čistiaci kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ CO, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062046250013020
Čistiaci kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ CS, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062051050013027
Vpust, Profil I-3, DN 20x30, Typ VO, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062041550013023
Vpust, Profil I-3, DN 20x30, Typ VU, Kl. D 400 kN s liat. poklopom100045062040650013030
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Protipožiarny kus, Profil I-3, DN 20x30, Typ PP, Kl. D 400, obrubník vpravo20005001070173950013026
Čelná stena, Profil I-3, DN 20x30, Typ ZU, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo1204506208350013034
Koncová stena, Profil I-3, DN 20x30, Typ ZZ, Kl. D 400 kN, obrubník vpravo1204506205850013035