-

Technický nákres:

-

BG-Štrbinový žľab - Profil II-1

Najväčšie žľaby z ponuky.

Štrbinové žľaby profil II-1 alebo III-1 disponujú veľkou odvodňovacou schopnosťou a sú určené na miesta s vysokými hydraulickými nárokmi. Zabezpečujú kontrolované odvádzanie váčšieho množstva dažďovej vody z obslužných letiskových plôch, terminálov priemyselných a iných veľkých plôch.

Výhody a použitie

  •  Dĺžka žľabu 4 m – bez spádu
  •  Vnútorný priemer: 30x30 alebo 30x40 cm
  •  S prerušovanou štrbinou – šírka štrbiny 30 mm
  •  Priemer výtoku 706 cm² pri 30x30 alebo 1.006 cm² pri 30x40
  •  3% povrchový spád k štrbine
  •  Zaťaženie do triedy D 400 kN alebo F 900 kN
  •  Kompletné príslušenstvo: vpusty, čistiace kusy, čelné a koncové steny

-

BG-Štrbinový žľab, Profil II-1, DN 30 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
BG-Štrbinový žľab, Profil II-1, DN 30x30, Typ T30/30, Kl. D 400 kN, s prerušovanou štrbinou4000520500170050021000
BG-Štrbinový žľab, Profil II-1, DN 30x30, Typ T30/30, Kl. F 900 kN, s prerušovanou štrbinou4000520500170050021100

Príslušenstvo Profil II-1, DN 30 x 30

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CO, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052050037750021020
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050041950021180
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CS, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052050038750021060
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CS, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050042950021182
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VO, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052050034750021021
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050038950021181
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VU, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052050033750021061
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VU, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050037950021183
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Čelná stena, Profil II-1, DN 30x30, Typ ZU, Kl. D 400 kN1205205008450021062
Koncová stena, Profil II-1, DN 30x30, Typ ZZ, Kl. D 400 kN1205205005750021063
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050041950021180
Čistiaci kus, Profil II-1, DN 30x30, Typ CS, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050042950021182
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050038950021181
Vpust, Profil II-1, DN 30x30, Typ VU, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052050037950021183
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Čelná stena, Profil II-1, DN 30x30, Typ ZU, Kl. F 900 kN1205205008450021162
Koncová stena, Profil II-1, DN 30x30, Typ ZZ, Kl. F 900 kN1205205005750021163