-

Technický nákres:

-

BG-Štrbinový žľab - Profil III 1

Najväčšie žľaby z ponuky

Štrbinové žľaby profil II-1 alebo III-1 disponujú veľkou odvodňovacou schopnosťou a sú určené na miesta s vysokými hydraulickými nárokmi. Zabezpečujú kontrolované odvádzanie váčšieho množstva dažďovej vody z obslužných letiskových plôch, terminálov priemyselných a iných veľkých plôch.

Výhody a použitie

  •  Dĺžka žľabu 4 m – bez spádu
  •  Vnútorný priemer: 30x30 alebo 30x40 cm
  •  S prerušovanou štrbinou – šírka štrbiny 30 mm
  •  Priemer výtoku 706 cm² pri 30x30 alebo 1.006 cm² pri 30x40
  •  3% povrchový spád k štrbine
  •  Zaťaženie do triedy D 400 kN alebo F 900 kN
  •  Kompletné príslušenstvo: vpusty, čistiace kusy, čelné a koncové steny

-

BG-Štrbinový žľab, Profil III-1, DN 30 x 40

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
BG-Štrbinový žľab, Profil III-1, DN 30x40, Typ T40/40, Kl. D 400 kN, s prerušovanou štrbinou4000520600190050031000
BG-Štrbinový žľab, Profil III-1, DN 30x40, Typ T40/40, Kl. F 900 kN, prerušo. štrbina4000520600190050031100

Príslušenstvo Profil III-1, DN 30 x 40

PopisDĺžka v
mm
Šírka v
mm
Výška v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CO, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052060042650031020
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060046850031180
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CS, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052060043750031060
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CS, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060047950031182
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VO, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052060039650031021
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060043850031181
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VU, Kl. D 400 kN, vrátane plast. poklpu100052060038550031061
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VU, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060042750031183
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Čelná stena, Profil III-1, DN 30x40, Typ ZU, Kl. D 400 kN12052060010250031062
Koncová stena, Profil III-1, DN 30x40, Typ ZZ, Kl. D 400 kN1205206006750031063
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060046850031180
Čistiaci kus, Profil III-1, DN 30x40, Typ CS, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060047950031182
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VO, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060043850031181
Vpust, Profil III-1, DN 30x40, Typ VU, Kl. F 900 kN, vrátane liat. poklopu100052060042750031183
Šachtové dno k vpustu, odtok cez presuvku DN 150 (BG Štrb. žľaby)5505503308350000010
Čelná stena, Profil III-1, DN 30x40, Typ ZU, Kl. F 900 kN,12052060010250031162
Koncová stena, Profil III-1, DN 30x40, Typ ZZ, Kl. F 900 kN1205206006750031163