Pehľad Vyhlásení o parametroch podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Odvodňovacie žľaby Vyhlásenie o parametroch: Verszia
light DoP-103-BG_light 11.2022
parkline DoP-125-parkline 11.2022
tec DoP-104-BG_tec 11.2022
pro V E DoP-106-BG_pro_V_E 11.2022
pro G DoP-100-BG_pro_G 11.2022
self DoP-107-BG_self 11.2022
one DoP-115-one 11.2022
Standard DoP-400-BG 11.2022
BGU / BGF DoP-403-BG 12.2022
BGU-Z / BGF-Z DoP-404-BG 11.2022
BGZ-S DoP-406-BG 11.2022
BG-SI DoP-408-BG 11.2022
 
Rošty    
BG-FILCOTEN® odvodňovacie žľaby:
Kl. A 15kN - oceľ DoP-171-BG 11.2022
Kl. B 125kN - oceľ DoP-172-BG 11.2022
Kl. C 250kN - oceľ DoP-173-BG 11.2022
Kl. D 400kN - oceľ DoP-174-BG 11.2022
Kl. C 250kN - plastický DoP-175-BG 11.2022
Kl. B 125kN - plastický DoP-176-BG 11.2022
Kl. B 125kN - liatina DoP-182-BG 11.2022
Kl. C 250kN - liatina DoP-183-BG 11.2022
Kl. D 400kN - liatina DoP-184-BG 11.2022
Kl. E 600kN - liatina DoP-185-BG 11.2022
Kl. F 900kN - liatina DoP-186-BG 11.2022
Kl. A 15kN - štrbinový DoP-150-BG 11.2022
BG-CLASSIC Betónové odvodňovacie žľaby:
Kl. A 15kN - oceľ DoP-471-BG 11.2022
Kl. B 125kN - oceľ DoP-472-BG 11.2022
Kl. C 250kN - oceľ DoP-473-BG 11.2022
Kl. D 400kN - oceľ DoP-474-BG 11.2022
Kl. C 250kN - liatina DoP-483-BG 12.2022
Kl. D 400kN - liatina DoP-484-BG 11.2022
Kl. E 600kN - liatina DoP-485-BG 11.2022
Kl. F 900kN - liatina DoP-486-BG 11.2022
-