-

Na stiahnutie Prospekty

-

Výhody hotových betónových dielcov pre stavbu železníc

  • Káblové žľaby vyrábame z betónu triedy C 30/37. Použitie našich betónových dielcov vám hlavne prinesie úsporu času pri výstavbe kábelovej trasy. Pomocou perfektne do seba zapadajúcich dielcov, odpadajú namáhavé debniace, betonárske práce a dopasovávacie práce. Vyhnete sa dlhodobejším výlukám v doprave.

  • Počas vývoja tohto kompletného systému, v spolupráci s Rakúskymi železnicami, vyrábame také dielce, ktoré spĺňajú všetky statické požiadavky. Špeciálne káble potom môžeme jednoducho pokladať.

  • Na Vaše želanie môžeme naše káblové šachty vybaviť aj koncovými prechodkami a šachtovým krytom, ktoré môžeme zabudovať už  počas výroby.

  • Vysoko precíznym spracovaním je tento systém bez medzier a zabezpečený proti posuvu. Opticky jednotný vzhľad je zaručený. Vniknutie škodcov napr. hlodavcov je vylúčené, takže káble môžu zostať dlhodobo funkčné.  

  • Na zabudovanie tohto uceleného systému, boli vyvinuté špeciálne nástroje, ktoré si môžete u nás vypožičať alebo kúpiť. Riziko úrazu sa takto minimalizuje a rýchlosť pokladania dielcov sa zvýši.

  • Po zabudovaní máte kedykoľvek prístup ku káblovej trase, čo je výhodné pri opravných prácach. Čas údržby sa postatne zníži.

  • Ceny betónových dielcov sú fixné, preto si môžete vytvoriť pomerne presné cenové kalkulácie.

-